Actualidade

Acceso

 

sede

 

ANUNCIO

 

pxom

 

 

OFERTAS EMPREGO - concello de Caldas de Reis

 

APERTURA DE LISTAS PARA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX), E XEROCULT@R

--->> DOG - 229

 

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS. Expediente: 2691/2021

--->> DECRETO 2021-2352

--->> ANEXO II (Modelo de solicitude de participación)

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO TITOR DOCENTES E AUX ADMO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> Bases

--->> DECRETO 2021-1946 Decreto correción de erro na aprobación das bases de selección do persoal do obradoiro de emprego

--->> Formulario para participar na selección do obradoiro

--->> Bases do proceso de selección do alumnado-traballadores/as participantes no obradioro de emprego "Os Camiños do Camiño II"

--->> DECRETO 2021-2006 LISTADO PROVISIONAL 12-2021-9819 DIRECTOR OBRADOIRO 12-2021-9829 TITOR 12-2021-9881 DOCENTE ALBANEL 12-2021-9823 DOCENTE FORESTAL e 12-2021-9718 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-->> DECRETO 2021-2047 LISTADO DEFINITIVO, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCIÓN DO DIRECTOR, TITOR, DOCENTES (ALBANEL E FORESTAL), E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO

--->> FORMULARIO PARA ACEPTACION OU RENUNCIA DA PRAZA DO OBRADOIRO

--->> Acta proceso selectivo de director, titor, docente e Aux. administrativo do obradoiro de emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

--->> ACTA do TRIBUNAL proposta de director/a obradoiro emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOOBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> DECRETO 2021-1971 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO FORESTAL OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1972 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1987 LISTADO DEFINITIVO PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPRREGO

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO ALBANELERÍA, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO FORESTAL, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE ALBANELERÍA

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE FONTANERÍA


 

OFERTAS EMPREGO

>> OFERTAS EMPREGO ZONA CALDAS DE REIS. (XANEIRO 2022).

>> OFERTAS EMPREGO NA ZONA DE VIGO PARA PERSOAS QUE ACREDITEN TER UN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. (XANEIRO 2022).

>> BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO DE TRES TITORES/AS DE EMPREGO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE CUNTIS 2021/22

>> BASES SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA O Programa Integrado de Emprego do Concello de Cuntis 2021/22

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS, O SALNÉS, CUNTIS E ZONA DE VIGO ( Novembro)

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS

>> BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR, POLO SISTEMA DE CONCURSO, UN POSTO TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE PROXECTO PARA REALIZACIÓN DE PROXECTO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN NA FUNDACIÓN CESGA

>> OFERTA ADEGA VIÑA ALMIRANTE EN PORTAS

>> OFERTA AUXILIAR DE FÁBRICA DE CONSERVA

>> OFERTA EMPLEO MGS

>> ANUNCIO POSTO TRABALLO, 1 CONDUTOR

>> NOVOS CURSOS DEPUTACIÓN PARA A MOCIDADE

>> Listas contratación AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

>> OFERTA EMPLEO para VILAGARCÍA

>> OFERTA EMPREGO CARPINTEIROS + OFICINA TECNICA

>> OFERTA CHOFER PARA POIO

>> Convocatoria CODIX modalidade TELEFORMACION

>> PROXECTO PARA XÓVENES NO SECTOR CONSTRUCCIÓN

>> Albañil oficial primeira para POIO


 

ANUNCIOS

>> ANUNCIO CURSO GRATUITO DE CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS (Inicio 15/12/2021)

>> ANUNCIO ALUMNADO OBRADOIRO EMPREGO 2021,"OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II”, que se porá en marcha durante o mes de outubro de 2021

>> Programa XUVENTUDE MENTORING

>> Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega

>> Curso gratuito prevención de riscos laborais

>> Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga.

>> Listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. (Concellería de facenda e edimistración pública)

 

 

 

 

Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
EXPTE: IN421G-172
PROXECTO: BIOMASA
TÍTULO OPERACIÓN: “INSTALACIÓN CALDEIRA NO CAMPO FÚTBOL “AS CORTICEIRAS”


obra

 

 

 

 

 

 

 

Subvención a proxectos de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 “Mellora de camiños municipais: CAMIÑO DE ACCESO A OUTEIRO”.


obra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obra ANUNCIO POSTOS DE TRABALLO. Ao abeiro do Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Caldas de Reis para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais para o verán 2021, vai realizar a contratación laboral das 5 persoas integrantes da da brigada forestal durante 3 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia
O número de prazas a ofertar será nas categorías de: 1 CAPATAZ FORESTAL, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS FORESTAIS.

pdfVer anuncio

pdfVer DECRETO LISTADO DEFINITIVO, DATA DA PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION DA BRIGADA DE INCENDIOS 2021

pdfVer DECRETO LISTADO PROVISIONAL, DATA DA PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION DA BRIGADA DE INCENDIOS 2021

 

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 

 

 

  

obra

ANUNCIO POSTOS DE TRABALLO. Ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)2021, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 1 traballador/a, en xornada de 30hrs/semanais, durante 5 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia

pdfVer anuncio

pdfVer decreto aprobación das bases

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal (2ª convocatoria)

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 

 

 

 PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE CONSERXE-COORDINADOR, ACCESO LIBRE, CONSURSO-OPOSICIÓN
Concello

pdf Lista provisional de admitidos e excluidos

pdf Lista definitiva de admitidos e excluidos, composición do tribunal, lugar e data

pdf Anuncio BOP 22_04_2021 lugar e data de primeiro exercicio 29_05_2021

 

 

obra O CONCELLO DE CALDAS DE REIS RECIBEU NO ANO 2020 UNHA SUBVENCIÓN DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA FACER FRONTE AOS GASTOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS CON OCASIÓN DA INCIDENCIA DO ESTADO DE ALARMA DA COVID 19, PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS BÁSICOS DE EMERXENCIA

TIPOLOXÍA DAS AXUDAS QUE SE PRESTARON NESTE CONCELLO

• SAF EXTRAORDINARIO L.C.
• ALIMENTACIÓN E HIXIENE
• USO DA VIVENDA
• APOIO A INFANCIA
• ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PREVENCIÓN
• OUTROS VARIOS

pdfVer anuncio

logo depo

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 

 

 

  

obra

OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO”

pdfBases para alumnado

pdfBases para persoal directivo, docente e auxiliar administrativo/a

pdfModelo de instancia participación alumnado

pdfModelo de instancia participación 1 auxiliar administrativa/o

pdfModelo de instancia participación 1 docente

pdfModelo de instancia participación 1 director/a

pdfAnexo baremo selección

pdfLista definitiva de admitidos e excluídos para o proceso selectivo de dirección, docente e auxiliar administrativo

pdfAnuncio provisional selección alumnado

pdfAnuncio listado definitivo de alumnado seleccionado e lista de agarda para o obradoiro dual de emprego

 

Pinchar en cartel para ampliar 

obra

 

 

Bando coronavirus

 

 

 

 

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 


 

  

obra

 

 

Anuncio de exposición de censo electoral

 

 

 

 

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 


  

obra

Solicitude de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, de autorización de instalación LAT KV DC LOUSAME-TIBO

 

 

 

 

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

  

 

Novas 

flecha CAMPAÑA SOLIDARIA DE NADAL "ÚNETE E COMPARTE"

separador

 

Ata o 20 de decembro

acto25 N


 

 


flecha Actos do 25 de Novembro de 2021

separador

ACTO SOLIDADRIO,
Xoves 25 de Novembro 2021, de 11 a 13 h.
Photocall ás 12h.
Lectura de Manifesto nas Palmeiras

acto25 N

 

CALDAS DE REIS EN NEGRO
Novembro 2021
Caldas en negro contra as violencias machistas

Concurso Caldas contraavdx

>> Descargar PDF

 

Charla - CONTOS ARREDOR DA IGUALDADADE:
Venres 26/11/2021:
ás 11:00 e ás 13:10, (AUDITORIO MUNICIPAL)
15:30 IES AUIS CELENSIS
- CPR SAN FERMIN

Concurso Caldas contraavdx

 

TEATRO: SOA - Rogelia dos outeiros
Domingo 21/11/2021, ás 20:00,
Auditorrio municipal

Concurso Caldas contraavdx

 

 

pdfDecreto: BASES DO CONCURSO DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO #CALDASCONTRAAVDX"

Concurso Caldas contraavdx

 

3ª Andaina pola igualdade e contra a violencia de xénero

· andaina igualdade

 

 

 

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Vizela (Portugal)
separador

 

Zumba

pdfProxecto CUL-TUR (Vizela, xullo-2014)

pdfVer protocolo (castelán, galego e portugués)

pdfVer ficha resumo

 

 

Zumba

 

Ver web do municipio de Vizela (Portugal)

 

 

Cultur 14 conquistou Vizela

Ver fotos dos distintos encontros entre os municipios

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Villamaría – Caldas (Colombia)
separador

 

 

flecha Novas

separador

 

LUDOTECA 2021
Concello

pdfVer folleto

pdfVer inscrición

pdfVer Listado de solicitudes admitidas e en lista de agarda na Ludoteca verán 2021

Pinchar en cartel para ampliar

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) Concello de Caldas de Reis
Concello

pdfVER CARTEL

 

Pinchar en cartel para ampliar 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ
Concello

MAR ADIANTE

pdfVER CARTEL

 

Pinchar en cartel para ampliarMATRÍCULA e reserva para a ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
Concello

>> Ver modelo matrícula

>> Ver modelo reserva

 

SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL (SUBVENCION PARA A CONTRATACION TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, PARA O ANO 2020) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Concello

pdf Ver Bases

 

SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL, (EN RELACIÓN A RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL) (APROL RURAL 2020) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS. (DOGA núm 18 , do 28 de xaneiro de 2020)
Concello

pdf Ver Bases

pdf Ver Decreto data de probas e constitución do tribunal

 

SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL PARA AS BRIGADAS FORESTAIS 2020
Concello

pdf Ver Bases

pdf Ver Decreto data de probas e constitución do tribunal

pdf Ver Anuncio da proba de aptitude física

 

O Concello de Caldas de Reis, ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)2020, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 9 traballadores/as, en xornada de 30hrs/semanais, durante 10 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia
Concello

pdf Ver anuncio

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO, PROMOCIÓN INTERNA, CONCURSO-OPOSICIÓN
Concello

pdf Lista provisional de admitidos e excluidos

pdf Lista definitiva de admitidos e excluídos, composición do tribunal, lugar e data

pdf Anuncio de relación de aprobados praza administrativo

pdf Anuncio nomeamento funcionaria promoción interna

 

 

 

TERMALISMO DO ImSERSO TEMPORADA 2020
Fogar do Maior

voluntariado 

 

 


Pinchar en cartel para ampliar
 


TURISMO SOCIAL DO ImSERSO
Fogar do Maior

voluntariado 

 

 


Pinchar en cartel para ampliar
 


PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE CUNTIS 2019/2020
Concello

pdfANUNCIO VALORACIÓN FINAL PERSOAL TÉCNICO

pdfANUNCIO VALORACIÓN FINAL PERSOAL ADMINISTRATIVO

pdfANUNCIO VALORACIÓN MÉRITOS PERSOAL TÉCNICO

pdfBASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO DE TRES TITORES/AS DE EMPREGO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “MÁIS EMPREGO IV”

pdfBASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “MÁIS EMPREGO IV” DOS CONCELLOS DE CUNTIS, CALDAS DE REIS, PORTAS, BARRO E MORAÑA

 

Pinchar en cartel para ampliarPROXECTO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA E INTEGRACIÓN SOCIAL 2019/2020

voluntariado

PRECÍSASE PERSOAL VOLUNTARIO PARA COLABORAR NA VII EDICIÓN DESTE PROXECTO
ENTRÉGASE ACREDITACIÓN DE PARTICIPACIÓN

ANÍMATE!


PARA MÁIS INFORMACIÓN: CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES (CIM), BAIXO 2, RÚA ALFONSO VII. TELÉFONO: 986 530 814


Pinchar en cartel para ampliar
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS PARA SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

pdfVer ordenanza

NOTA INFORMATIVA
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA
(Á atención de todos os proveedores do concello de Caldas de Reis)

pdfVer nota

 

Permisos administrativos para a construCciÓn das pozas na tafona

pdfAugas Galicia

pdfConselleria de Cultura

pdfConselleria de Economía e Facenda

pdfConselleria de Sanidade

pdfDirección xeral de Administración Local 

flecha Cultura
separador

 

SubvenciÓns para a celebraciÓn de festas populares

pdfAnuncio e bases
pdfModelo solicitude
pdfModelo constitución comisións
pdfModelo acreditación representante
pdfModelo conta xustificativa

 

 

BIBLIOTECA

logo blog

 

 

 

 

 

 

 

 

Club lectura

Club lecturaComo vén sendo habitual desde o seu comenzo, o Club de Lectura da Biblioteca de Caldas de Reis, arrinca a súa nova tempada. Aquelas persoas que estén interesadas poden vir polo centro a solicitar información. De todos xeitos, cómpre dicir que se trata de ler ao mesmo tempo unha mesma obra e posteriormente, comentala e debatila amigablemente. As reunións realízanse na biblioteca o último xoves de cada mes tras pechar a biblioteca, sobre as oito e media da tarde. O libro é proporcionado pola biblioteca e a actividade é completamente gratuita para o usuario. Só precisa ter ganas de ler.! A primeira reunión desta tempada será a finais de outubro e xa está na biblioteca o libro que leremos titulado Crímenes exquisitos de Vicente Garrido e Nieves Abarca.

pdf Máis info club lectura

 

 
flecha Deportesseparador

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

actividades deportivasTorneos deportivos
Escola municipal de atletismo
Escola de baloncesto
Escola municipal de ximnasia rítmica

pdf
Máis info

 

 

Cidade Amiga

XimnasiaCaldas de Reis será "Cidade Amiga" no partido Río Natura Monbus
Fuenlabrada o sábado día 22.
Máis información en:
http://www.obradoirocab.com/index.php/es/template-2/2007-caldas-de-reis-arzua-y-monforte-de-lemos-seran-las-cidades-amigas-en-el-partido-rio-natura-monbus-fuenlabrada.html 

 

 

flecha Renovación do Parque - Xardín e Carballeira. Premio Gran de Área 2012 separador

 

Premio Gran de Area 2012 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Camisetas x fotos Otorgado conxuntamente ao Concello, como promotor e ao estudo de arquitectura "Cerreda y Lorenzo Arquitectos".

A área de intervención da proposta é moi amplia, aproximadamente 10.200 m2, incluindo o parque-xardín e o bosque de carballo (Carballeira) de Caldas de Reis.

 

Para ampliar información visitar:

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/228984.html

http://www.cerredaylorenzoarquitectos.es/proyectos/renovacion-de-parque-jardin-carballeira/

http://www.landezine.com/index.php/2013/01/redevelopment-of-the-park-garden-and-carballeira-by-cerreda-y-lorenzo-arquitectos/