Actualidade

Acceso

 

sede

 

ANUNCIO

 

pxom

 

 

OFERTAS EMPREGO - concello de Caldas de Reis

 

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Expediente: 1689/2022

--->> ANUNCIO

--->> MODELO SOLICITUDE DE PARTIFICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

 

 

OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III”

--->> ANUNCIO

--->> BASES PROCESO SELECIÓN ALUMNADO

--->> BASES PROCESO SELECIÓN EQUIPO TÉCNICO

--->> FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE SELECCIÓN DO EQUIPO TÉCNICO

--->> LISTADO PROVISIONAL E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA SELECCION DO EQUIPO TECNICO DO OBRADOIRO

--->> DECRETO LISTADO DEFINITIVO E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA SELECCION DO EQUIPO TECNICO DO OBRADOIRO

--->> DECRETO LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCIÓN ALUMANDO ALBANELERIA

--->> DECRETO LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCIÓN ALUMANDO FORESTAL

--->> DECRETO DEFINITIVO PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMANDO ALBANELERIA

--->> RESULTADOS PROVISIONAIS DA 1ª FASE (ENTREVISTA PERSOAL) E DA 2º FASE (VALORACIÓN CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS E PROFESIONAIS) PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO” CONCELLO DE CALDAS DE REIS (CATEGORÍA FORESTAL-XARDINERÍA).

--->> RESULTADOS PROVISIONAIS DA 1ª FASE (ENTREVISTA PERSOAL) E DA 2º FASE (VALORACIÓN CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS E PROFESIONAIS) PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO” CONCELLO DE CALDAS DE REIS (CATEGORÍA ALBANEL).

--->> RESULTADOS DEFINITIVOS DO PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO” CONCELLO DE CALDAS DE REIS (CATEGORÍA ALBANEL).

--->> RESULTADOS DEFINITIVOS DO PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO” CONCELLO DE CALDAS DE REIS (CATEGORÍA PEÓN FORESTAL).

 

 

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Expediente 2573/2020
A Xunta de Goberno Local do Concello de Caldas de Reis, en sesión celebrada o 26 de MAIO de 2022, aprobou a Oferta de Emprego Público do ano 2021, coa seguinte relación:

--->> ANUNCIO

--->> ANUNCIO: CORRECCIÓN DO ACORDO DE APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021.

 

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL 2022

Expediente 429/2022
A Xunta de Goberno Local do concello de Caldas de Reis, en sesión celebrada o 19 de maio de 2022, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal, coa seguinte relación de prazas:

--->> ANUCIO: Correción de erro

--->> ANUNCIO

 

PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL- PLAN CONCELLOS 2022

O Concello de Caldas de Reis, ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 15 traballadores/as, en xornada de 30hrs/semanais, durante 6 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.

--->> ANUNCIO PLAN CONCELLOS 2022

--->> DECRETO APROBACIÓN DE BASES SELECCIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2022

 

APERTURA DE LISTAS PARA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX), E XEROCULT@R

--->> DOG - 229

 

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS. Expediente: 2691/2021

--->> DECRETO 2021-2352

--->> ANEXO II (Modelo de solicitude de participación)

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO TITOR DOCENTES E AUX ADMO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> Bases

--->> DECRETO 2021-1946 Decreto correción de erro na aprobación das bases de selección do persoal do obradoiro de emprego

--->> Formulario para participar na selección do obradoiro

--->> Bases do proceso de selección do alumnado-traballadores/as participantes no obradioro de emprego "Os Camiños do Camiño II"

--->> DECRETO 2021-2006 LISTADO PROVISIONAL 12-2021-9819 DIRECTOR OBRADOIRO 12-2021-9829 TITOR 12-2021-9881 DOCENTE ALBANEL 12-2021-9823 DOCENTE FORESTAL e 12-2021-9718 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-->> DECRETO 2021-2047 LISTADO DEFINITIVO, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCIÓN DO DIRECTOR, TITOR, DOCENTES (ALBANEL E FORESTAL), E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO

--->> FORMULARIO PARA ACEPTACION OU RENUNCIA DA PRAZA DO OBRADOIRO

--->> Acta proceso selectivo de director, titor, docente e Aux. administrativo do obradoiro de emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

--->> ACTA do TRIBUNAL proposta de director/a obradoiro emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> DECRETO 2021-1971 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO FORESTAL OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1972 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1987 LISTADO DEFINITIVO PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPRREGO

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO ALBANELERÍA, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO FORESTAL, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE ALBANELERÍA

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE FONTANERÍA


 

OFERTAS EMPREGO

>> OFERTAS EMPREGO FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA

>> OFERTAS EMPREGO PARA VILAGARCIA (CONDUCTOR CAMIÓNS)

>> OFERTAS EMPREGO PARA PONTEVEDRA E SANTIAGO. ADECCO ETT

>> OFERTA DE EMPREGO, MOZO/A DE ALMACÉN EN CALDAS DE REIS (REFORZO)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (SALNÉS)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (PORTAS)

>> OFERTA DE EMPREGO, CAMAREIROS/AS DE PISOS PARA HOTEL (ZONA DE PORTONOVO)

>> OFERTA DE EMPREGO, MONITORES CAMPAMENTO DE VERÁN

>> OFERTA DE EMPREGO, PARA COMEDOR CAMPAMENTO DE A LANZADA

>> OFERTA DE EMPREGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL (CENTRO DE DÍA CUNTIS)

>> OFERTA DE EMPREGO, 20 MONITORES DE TEMPO LIBRE (A ESTRADA, SILLEDA E SANTIAGO)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER ELÉCTRICO - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER MECÁNICO E CONSERVACIÓN - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, SELECCIÓN AUXILIAR DE GERIATRÍA- CALDAS DE REIS

>> OFERTA DE EMPREGO, PERFIL ADMINISTRATIVO. CAMPOLAMEIRO

>> OFERTA DE EMPREGO AXUDANTE MANTEMENTO DE PISCINAS E SERVIZO TÉCNICO (Cuntis) (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO POSTO RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO MECÁNICO EN CALDAS (FEBREIRO 2022)

>> OFERTAS EMPREGO ZONA CALDAS DE REIS. (XANEIRO 2022).

>> OFERTAS EMPREGO NA ZONA DE VIGO PARA PERSOAS QUE ACREDITEN TER UN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. (XANEIRO 2022).

>> BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO DE TRES TITORES/AS DE EMPREGO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE CUNTIS 2021/22

>> BASES SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA O Programa Integrado de Emprego do Concello de Cuntis 2021/22

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS, O SALNÉS, CUNTIS E ZONA DE VIGO ( Novembro)

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS

>> BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR, POLO SISTEMA DE CONCURSO, UN POSTO TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE PROXECTO PARA REALIZACIÓN DE PROXECTO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN NA FUNDACIÓN CESGA

 

ANUNCIOS

>> Axudas obtención de permisos de conducir, garantía xuvenil. (DOG 185)

>> Curso en Cuntis:As sedes electrónicas e como identificarse ante á Administración

>> Oferta pública das escolas oficiais de idiomas de Galicia, para o próximo curso

>> Curso en Cuntis:expendedor de gasolinera +manipulador de alimentos

>> Curso de monitor/a de tempo libre (28 de xuño-10 agosto)

>> Cursos gratuitos:Dende a Asociación Amicos, e en colaboración coa Fundación Biodiversidade e cofinanciada polo FSE.

>> Proxecto EmpleArte - Pontevedra

>> Curso operacións portuarias de carga, descarga, estiba, desestiba e transbordo

>> Cursos gratuitos da Deputación de Pontevedra: Programa LABORA 2022

>> Relación de axudas concedidas a sectores afectados pola situación pandémica do Concello de Caldas de Reis. (Decreto de Alcaldía Núm. 2022-0573 de data 23/03/2022)

>> Próximos cursos formacion Proxecto Labora 2000, Deputación de Pontevedra

>> Contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino Xunta de Galicia

>> Convocatoria probas Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022

>> Cursos gratuitos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

>> Curso de montaxe de andamios en Caldas

>> Curso de plataformas elevadoras

>> Curso de grúa autocargante

>> Curso charcutería

>> Curso de caixeiro/a - reponedor/a

>> Bolsa de emprego para a ocupación de técnico/a de salvamento e equipamento: bombeiro/a para AENA

>> CURSO OFICIAL E GRATUÍTO DA XUNTA PARA O SECTOR FORESTAL PUNTUABLE PARA OPOSICIÓNS E PROCESOS SELECTIVOS DO SECTOR (Prazo límite para inscribirse: 3 de febreiro 2022)

 

Subvención a proxectos de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 “Mellora de camiños municipais: CAMIÑO DE ACCESO A OUTEIRO”.

obra

 

PACES

 

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) Concello de Caldas de Reis

pdfVer plan

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obra

ANUNCIO POSTOS DE TRABALLO. Ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)2021, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 1 traballador/a, en xornada de 30hrs/semanais, durante 5 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia

pdfVer anuncio

pdfVer decreto aprobación das bases

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal (2ª convocatoria)

Pinchar en cartel para ampliar

 


flecha Novas


 

  flecha VER NOVAS ANTERIORES...

 

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Vizela (Portugal)
separador

 

Zumba

pdfProxecto CUL-TUR (Vizela, xullo-2014)

pdfVer protocolo (castelán, galego e portugués)

pdfVer ficha resumo

 

 

Zumba

 

Ver web do municipio de Vizela (Portugal)

 

 

Cultur 14 conquistou Vizela

Ver fotos dos distintos encontros entre os municipios

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Villamaría – Caldas (Colombia)
separador

 

 

flecha Cultura
separador

 

SubvenciÓns para a celebraciÓn de festas populares

pdfAnuncio e bases
pdfModelo solicitude
pdfModelo constitución comisións
pdfModelo acreditación representante
pdfModelo conta xustificativa

 

 

BIBLIOTECA

logo blog

 

 

 

 

Club lectura

Club lecturaComo vén sendo habitual desde o seu comenzo, o Club de Lectura da Biblioteca de Caldas de Reis, arrinca a súa nova tempada. Aquelas persoas que estén interesadas poden vir polo centro a solicitar información. De todos xeitos, cómpre dicir que se trata de ler ao mesmo tempo unha mesma obra e posteriormente, comentala e debatila amigablemente. As reunións realízanse na biblioteca o último xoves de cada mes tras pechar a biblioteca, sobre as oito e media da tarde. O libro é proporcionado pola biblioteca e a actividade é completamente gratuita para o usuario. Só precisa ter ganas de ler.! A primeira reunión desta tempada será a finais de outubro e xa está na biblioteca o libro que leremos titulado Crímenes exquisitos de Vicente Garrido e Nieves Abarca.

pdf Máis info club lectura


 

 

Cidade Amiga

XimnasiaCaldas de Reis será "Cidade Amiga" no partido Río Natura Monbus
Fuenlabrada o sábado día 22.
Máis información en:
http://www.obradoirocab.com/index.php/es/template-2/2007-caldas-de-reis-arzua-y-monforte-de-lemos-seran-las-cidades-amigas-en-el-partido-rio-natura-monbus-fuenlabrada.html 

 

 

flecha Renovación do Parque - Xardín e Carballeira. Premio Gran de Área 2012 separador

 

Premio Gran de Area 2012 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Camisetas x fotos Otorgado conxuntamente ao Concello, como promotor e ao estudo de arquitectura "Cerreda y Lorenzo Arquitectos".

A área de intervención da proposta é moi amplia, aproximadamente 10.200 m2, incluindo o parque-xardín e o bosque de carballo (Carballeira) de Caldas de Reis.

 

Para ampliar información visitar:

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/228984.html

http://www.cerredaylorenzoarquitectos.es/proyectos/renovacion-de-parque-jardin-carballeira/

http://www.landezine.com/index.php/2013/01/redevelopment-of-the-park-garden-and-carballeira-by-cerreda-y-lorenzo-arquitectos/