Departamento de orientación laboral
 

flecha Información Xeral separador

O Concello de Caldas ten agora un servizo de orientacion laboral, xunto co Concello de Cuntis.

Contacto:

Irene Calvo Antelo
Servizo de  Orientación Laboral

Teléfono: 986 532 579
orientacion.laboral@concellodecuntis.es

flecha Empregoseparador

 

>> OFERTAS EMPREGO FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA

>> OFERTAS EMPREGO PARA VILAGARCIA (CONDUCTOR CAMIÓNS)

>> OFERTAS EMPREGO PARA PONTEVEDRA E SANTIAGO. ADECCO ETT

>> OFERTA DE EMPREGO, MOZO/A DE ALMACÉN EN CALDAS DE REIS (REFORZO)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (SALNÉS)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (PORTAS)

>> OFERTA DE EMPREGO, CAMAREIROS/AS DE PISOS PARA HOTEL (ZONA DE PORTONOVO)

>> OFERTA DE EMPREGO, MONITORES CAMPAMENTO DE VERÁN

>> OFERTA DE EMPREGO, PARA COMEDOR CAMPAMENTO DE A LANZADA

>> OFERTA DE EMPREGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL (CENTRO DE DÍA CUNTIS)

>> OFERTA DE EMPREGO, 20 MONITORES DE TEMPO LIBRE (A ESTRADA, SILLEDA E SANTIAGO)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER ELÉCTRICO - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER MECÁNICO E CONSERVACIÓN - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, SELECCIÓN AUXILIAR DE GERIATRÍA- CALDAS DE REIS

>> OFERTA DE EMPREGO, PERFIL ADMINISTRATIVO. CAMPOLAMEIRO

>> OFERTA DE EMPREGO AXUDANTE MANTEMENTO DE PISCINAS E SERVIZO TÉCNICO (Cuntis) (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO POSTO RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO MECÁNICO EN CALDAS (FEBREIRO 2022)

>> OFERTAS EMPREGO ZONA CALDAS DE REIS. (XANEIRO 2022).

>> OFERTAS EMPREGO NA ZONA DE VIGO PARA PERSOAS QUE ACREDITEN TER UN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. (XANEIRO 2022).

>> BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO DE TRES TITORES/AS DE EMPREGO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE CUNTIS 2021/22

>> BASES SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA O Programa Integrado de Emprego do Concello de Cuntis 2021/22

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS, O SALNÉS, CUNTIS E ZONA DE VIGO ( Novembro)

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS

>> BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR, POLO SISTEMA DE CONCURSO, UN POSTO TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE PROXECTO PARA REALIZACIÓN DE PROXECTO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN NA FUNDACIÓN CESGA