Departamento de orientación laboral
 

flecha Información Xeral separador

O Concello de Caldas ten agora un servizo de orientacion laboral, xunto co Concello de Cuntis.

Contacto:

Irene Calvo Antelo
Servizo de  Orientación Laboral

Teléfono: 986 532 579
orientacion.laboral@concellodecuntis.es

flecha Empregoseparador

 

CENFOP CURSOS carnés profesionais. pdfVer
06/02/19

Actividades CeMIT Cuntis febreiro 2019. pdfVer
06/02/19

CURSOS PARA PERSOAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. pdfVer
06/02/19

Ofertas PONTEEMPREGO. pdfVer
06/02/19

Ofertas CEG. pdfVer
06/02/19

Ofertas Axencia Local de Colocación de Santiago. pdfVer
06/02/19

Ofertas Fundación Amigos de Galicia. pdfVer
06/02/19